Utslippsfri oljeutvinning

Equinors nye ambisjon er å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot null utslipp innen 2050.

Det innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 innen 2030.

Rapporten om hvordan dette skal gjennomføres ble lansert 28. februar 2020, og kan lastes ned ved å klikke på bildet under.