Velg mer kraft – og støtt velferdssamfunnet vårt!

Vi går straks til valg av kommune- og fylkespolitikere. Hvem som kommer i posisjon kan være helt avgjørende for mulighetene for å utvikle løsninger i kjølvannet av Energikommisjonens «Mer av alt –  raskere.» Og la det ikke være noen tvil: Mer fornybar kraft er helt avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet vårt!

De aller, aller fleste av oss nyter godt av det norske velferdssamfunnet hvor de grunnleggende godene for et godt liv er fordelt på alle innbyggere. Det vil vi beholde, men det koster penger. I mer enn 100 år har industrien bidratt til den norske verdiskapningen ved å fremstille produkter som verden trenger. Industrien i Telemark har hatt en helt sentral rolle i å bygge denne velferden, og flere grønne industribyggere står nå klare med spaden.

Vi som leder disse bedriftene står bak målet om å bli klodens første klimapositive industriregion, og vi er godt på vei, men alle våre prosjekter vil kreve kompetente arbeidere og mer fornybar energi. I en verden preget av klimakrise, arbeider vi intenst med å få ned klimafotavtrykket på våre produkter slik at de fortsetter å være salgbare. Da vil våre bedrifter fortsette å bidra til den norske verdiskapningen og være gode arbeidsplasser hvor folk ønsker å jobbe.

Til deg som skal stemme: Hvis vi ikke opprettholder grunnlaget for velferden vil skoler og sykehjem også måtte nedbemanne. Det kan bety at ditt barn plutselig får lengre skolevei og at klassen har 35 barn og en sliten lærer, eller at gamlefar ser mindre til pleierne sine, og det mangler kvalifiserte nattevakter.

Årets lokalvalg er derfor spesielt viktig: Det er lokaldemokratiet som kan hemme eller fremme utbyggingen av ny fornybar kraft. Vi oppfordrer deg derfor å se to ganger på stemmeseddelen før du putter den i valgurna. Spør deg selv: «Vil kandidatene som står på lista bidra til å finne balanserte løsninger som ivaretar folkets ønsker og samtidig bidrar til at vi får mer fornybar kraft?»

Vi vet at det å bygge ut mer kraft koster, ikke bare i kroner og ører, men også hvordan det påvirker miljøet, og alle energiløsninger blir synlige for noen. Men om vi ikke velger noen løsninger, vil det gi oss den største kostnaden – redusert evne til å bære samfunnets tjenester og mindre velferd til oss alle.

Som ledere i industrien i Telemark stiller vi oss bak Energikommisjonens konklusjon: «Mer av alt – raskere». Og vi vil fortsette å utvikle Telemark – og bidra til verdiskapningen.

Hilsen industriledere i Telemark

Bård Stranheim – Powered by Telemark
Sverre Gotaas – Herøya Industripark
Ole-Jacob Siljan – YARA
Bjørn Kolbjørnsen – Eramet
Per-Ole Morken – Heidelberg Materials
Frode H. Jacobsen – REC
Gunnar Holen – Nordic Electrofuel
Geir Vala – Frier Vest