Velkommen til Industriukas politiske kick off!

Vi invitere deg til Industriukas politiske kick off  – Grønn omstilling i industrien, nå haster det!

Industriuka utvikles som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

Temaene og spørsmålene som stilles:

Den avgjørende kraftdebatten/ Kampen om de grønne elektronene

har vi nok fornybar energi til å gjøre norsk industri konkurransedyktig? Hvor mye kraft trenger norsk industri? Hva skal det koste? Skal vi fortsette å eksportere norsk fornybar energi? Hva med vindkraft, sol og utvidelse av vannkraft?

Verdiskapning gjennom grønn omstilling

Klarer norsk industri/bedrifter den nødvendige omstillingen? Det må skapes 250.000 nye jobber. Har vi virkemidlene, gründerne, kapitalen, kompetansen, og politikerne som skal til?

Det er et spennende program med mange interessante bedrifter og politikere. Dette vil du ikke gå glipp av!

Tid og sted: 26.mai kl. 09:00 – 16:00 – Arrangementet vil være heldigitalt!

KLIKK HER FOR INFO, PROGRAM OG PÅMELDING!