Velkommen til nytt medlem i nettverket

Green Industry Cluster vil ønske sitt nye medlem Ibenor AS velkommen inn i nettverket. Vi ser frem til gode samarbeid i fremtiden!

Om Ibenor AS

Selskapet ble stiftet i 2012 for å håndtere såkalte passive inntekter fra salg av lærebøker, opplæringsvirksomhet og faglig foredragsvirksomhet. «Prinsipper for bedre innkjøp» (Fagbokforlaget) har i mange år vært grunnboken innen innkjøp for høyere utdannelse. I dag er selskapet en aktiv bidragsyter til prosjekter innen fornybar energi.

Ibenors ansatte har lang fartstid fra prosessindustrien og har erfaring fra prosjekter med nær alle former for energi. De seneste årene har rådgiverne vært involvert i prosjekter innen fornybar energi. Ibenor arbeider også med utvikling av egne prosjekter, som el-bil lading og flytende solparker.

Tidliginvolvering er et stikkord for Ibenor. Skal kundene få full nytte av vår kompetanse bør vi engasjeres tidlig i prosjektene. Vi har frembrakt gjennomførings- og konkurransestrategi for prosjekter i milliardstørrelse, på en måte som lar prosjektene utnytte den aktuelle markedssituasjonen. På samme måte gjelder det også å engasjere leverandøren i prosjektet på tidligst mulig tidspunkt. Vi arbeider i et stort prosjekt der samspill er valgt som strategi. Dette gir leverandøren mulighet for effektiv gjennomføring og reduserer usikkerhet for partene. Ibenor benytter egenutviklede prosesser og kontrakter for samspill.

Ibenor leverer rådgivingstjenester i et internasjonalt marked, og behersker flere ulike kontraktstandarder, norske såvel som internasjonale. Bedriften kvalitetssystem består av et sett mal-verk for ulike typer av prosjekter og strategier. Bedriften dekker også prosesser som analyserer og forbedrer en virksomhets anskaffelsesfunksjon, gjennomfører leverandørrevisjoner og driver opplæringsvirksomhet.

Tjenesteområde som tilbys

Du kan lese mer om Ibenor på www.ibenor.no