Vellykket Prosin-konferanse 2020

Årets Prosin-konferanse ble arrangert 10 og 11 august i Arendal. Tema var sirkulærøkonomi og batterier.

Industrial Green Tech var for første gang medarrangør av PROSIN-konferansen, og hadde også sin egen hub som var med digitalt under konferansen tirsdag.

Les mer og se presentasjonen om Prosin-konferansen her: https://www.eydecluster.com/no/aktuelt/2020/stor-interesse-for-batterier-under-aarets-prosin-konferanse/