Vi er en av åtte nye regionale katapult-noder

Powered by Telemark (Herøya) er ett av åtte nye regionale katapult-noder, som sammen med fem nasjonale sentre, gir bedriftene tilgang til en internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse.

  • I katapultene kan bedriftene utvikle, teste og simulere sine produkter, tjenester og prosesser.
  • Med et katapult-prosjekt kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idé til markedsintroduksjon. Det er nøkkelen til økt konkurransekraft og styrket markedsposisjon.
  • Leveransen fra katapultene tilpasses bedriftens behov, og kan bestå av noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp.
  • Katapultene bistår små, mellomstore og store bedrifter – oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter – i de aller fleste bransjer.
  • Norsk katapult skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av internasjonalt ledende katapulter.
  • Katapultene er viktig for å bygge konkurransekraft, og lykkes i internasjonal konkurranse. Kall det gjerne et industrielt treningsanlegg der en lærer av de beste og settes i stand til å konkurrere på toppnivå.
  • Nå er fem nasjonale katapult-sentre etablert. Ambisjonen er å utvikle 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Katapult-sentrene skal være komplementære og med det utfylle hverandres tjenester.
  • På kort tid har vi rigget god tilgang til industri-nær kompetanse og testfasiliteter – som i 2022 bidro med over 900 katapult-prosjekter- Bedriftene er godt fordelt fra hele Norge.
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.