Hackaton

8TWH i 2030 på klimaet og naturens premisser

En konkurranse om å lage en helhetlig løsning på kraftkrisen

Bli med å skape grunnlaget for videre utvikling i regionen som sikrer både verdiskaping, klimahensyn og naturen. Det er ikke bærekraftig før det er bra for folk!