«Julegaven» til regionen på plass

Kjære klyngevenner,

Håper du også begynner å se bordplata på skrivebordet og er klar til å senke skuldrene. Klyngeadministrasjonen har hatt sin julelunsj, og for å være helt ærlig – skrytt av hverandre for hva 2022 har gitt av muligheter og resultater. Og det er summen av hva mer enn hundre av dere og vi i sum har fått til gjennom samarbeid og entusiasme. Vi har ikke fått til alt vi drømte om, og har viktige ting å ta tak i, men tror at 2023 har et svært godt utgangspunkt.

  • Pilot-node i katapultordningen vil bli etablert i regi av klyngen. SIVA har gitt oss tilliten, og sammen med et konsortium av klyngemedlemmer skal vi etablere en pilot for testfasiliteter som skal gjøres tilgjengelig for «folk flest»: Herøya Industripark, USN, Equinor, Sintef, NOAH, Nemko Norlab, Norner, Yara, Bilfinger, Proventia og Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Vi skal rekruttere ressurser til dette prosjektet, ledet av vår Arne Nicander. Økonomisk sett er dette den største seieren for klyngen i 2022.
  • Havvindkraft til Grenland: Arbeidet med å få 1.5GW strøm fra havvindutbygging i Søndre Nordsjø II var tema i forrige Klyngenytt. Vi hadde et vellykket møte med stinn brakke på Powerhouse i samarbeid med NHO. NRK dekket saka i direktesending, vi har fått inn et debattinnlegg i Teknisk Ukeblad. Og vi jobber videre…
  • Vi hadde med en fin gruppe medlemmer til Ocean GeoLoop  for å se på deres løsning på CO2-fangst, dette er svært spennende – på våren får vi erfaringstall mht kraftbehov og fangstgrad. Yara’s utvidelse av KS-fabrikken kan bli neste utprøving av metoden.
  • Det er stor fart i oppbyggingen av Industriuka 2023. Struktur og tematikk finner du her, og på nyåret kommer foredragsholdere. Vi har på plass to haller for messedelen, så alt tyder på stor vekst fra årets 100 utstillere. 70 er allerede spikret.
  • Glad for å kunne ønske to nye medlemmer i klyngen:
    • Den Magiske Fabrikken i Tønsberg: Landets største produsent av biogass fra matavfall. Matavfall, ku- og grisemøkk blir til biogass til buss og renovasjonskjøretøy, og biogjødsel til landbruket. Sirkulærøkonomi i praksis! Velkommen Anders Bergsli & co.
    • SCG i Porsgrunn: SCG er et stort industrikonsern innen sement, papir og plast – med over 50.000 ansatte og hovedkontor i Thailand. SCG i Norge, SCGN, har 3 ansatte som jobber strategisk med Klima og Sirkulærøkonomi fra Power House. SCG er også eiere av Norner. Velkommen Tine Rørvik & co.

Også må vi takk Anne Cathrine Syversen etter tre år med sterk innsats for klyngen! På tirsdag var mange av oss med å takket henne av, og ønsket henne lykke til videre! Hennes nye epostadresse: anne.syv@icloud.com

Vi er forberedt på en krevende vinter. Mange av våre medlemmer merker utfordringer på måter vi ikke har opplevd før. Det er mye vi ikke kan gjøre noe med, alt annet kan vi påvirke. Sammen. Ønsker deg og dine en fredfull feiring av jul og nyttårshelg.

Bård Stranheim    -med julehilsen også fra Lene, Anne, Arne, Jostein og Vibeke