Kraftkrise, klimakrise, naturkrise, priskrise…

Vi bygger klodens første klimapositive industriregion

2023 vil kunne beskrives som det året folk flest ble opptatt av industripolitikk: Kraftkrise, klimakrise, naturkrise, priskrise. «Jotakk, bare bra» har blitt erstattet med ord som har innebygget grader av bekymringer i seg. Med korona-pandemi som bakteppe begynte året med hendelser som preget politisk stabilitet og opplevd sikkerhet. Dette igjen ga nye utfordringer i tilgang på energi og dermed pris, midt i en planlagt omlegging fra fossilt til fornybart. Like alvorlig for mange er klima og vær som tydeligere enn noen gang synliggjør ubalanse på globalt nivå. Nyheter som «våteste», «varmeste», «villeste» øker de flestes forståelse for sammenhengen mellom symptomer og hva vi som mennesker har påført dagens og morgendagens beboere på kloden. På toppen av dette har vi mer enn noen gang fått opp øynene for hvilke konsekvenser vår forvaltning av natur skaper. I sum forsterker dette alvoret i å tenke og handle helhetlig. Vi står midt i et trillema, hvor vi som industribyggere må bidra til å finne løsninger som ivaretar klima og natur like mye som forutsetninger for verdiskaping.

Som talerør for og tilrettelegger for innovasjon og samarbeid med over 100 medlemsbedrifter er aktivitetene mange: Bygge prosjektsamarbeid, kommunikasjon for å skape rammebetingelser, tiltrekke oss de riktige hodene, samtidig som eksisterende prosjekter skal leveres. Disse er primært knyttet til CCUS, hydrogen, kraft og teknologi for digitalisering, effektivisering og økt sirkularitet.

Vi som utgjør kjernen i klyngen føler oss privilegert som får jobbe med de viktige temaene, i samarbeid med de beste folka som utgjør helheten av klyngen! Økt tempo og økt kvalitet i samarbeidet er viktigere enn noen gang. Kloden trenger klimapositive regioner!

Les styrets årsberetning 2023