Vi søker prosjektleder til hydrogennettverk!

Hydrogennettverk Telemark-Vestfold søker prosjektleder i 40-50% stilling 

En rekke store og små aktører og Green Industry Cluster (GIC) starter et hydrogennettverksprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Målet er å utvikle økosystemet rundt hydrogen slik at bedriftene kan ta del i, og videreutvikle, produkter og tjenester i verdikjeden.

Visjon for arbeidet er å etablere den meste attraktive regionen i Norge og Europa for utvikling og etablering av Industriell Hydrogenteknologi. Overordnede mål er:

  • Øke konkurransekraften til regional prosessindustri
  • Gjennom ny teknologi og tjenester, skape nye virksomheter og ny aktivitet i eksisterende virksomheter, som er eksporterbare internasjonalt
  • Tiltrekke internasjonale selskaper til regionen og Norge

Hydrogeninitiativet er koblet til miljøteknologiklyngen Industrial Green Techs veikart for en klimapositiv industriregion innen 2040 (nedlastbart fra www.industrialgreentech.com). I veikartet er hydrogen et av satsingsområdene for reduserte utslipp fra landbasert industri. Industrial Green Tech driftes av moderklyngen (GIC), en industriklynge med over 80 bedrifter fra akademia, prosess- og leverandørindustri basert i Vestfold og Telemark (www.greenindustrycluster.no). Klyngene har tilholdssted i Herøya Industripark.

Green Industry Cluster koordinerer prosjektet. Prosjektleder vil tilbys et prosjektengasjement på inntil 50% med gode muligheter or å utvide stillingen som del av arbeidet med prosjektet. Prosjektleder vil rapportere til styringsgruppen for prosjektet bestående av representanter fra styret i GIC, Yara, Sintef, Herøya Industripark, Universitetet i Sørøst-Norge og Nel Hydrogen. Tiltredelse snarest mulig.

Vi søker en utadrettet, resultatorientert, strategisk og engasjert prosjektleder med kompetanse på nettverksbygging, industri og hydrogen. Du må ha erfaring fra prosjektledelse og dokumenterte resultater på måloppnåelse. Du må kunne jobbe strategisk for å nå målene i som nettverket har satt seg.  Samspillet med, og mellom bedriftene i nettverket vil stå sentralt.

Se fullstendig utlysning her: Stillingsutlysning Prosjektleder Hydrogennettverk 2021

Søknad og CV sendes til irene@greenindustrycluster.no snarest og senest innen 01.02.2021.