Vindkraftkabel – Styrenettverk – Hydrogenhovedstaden og hurra for Proventia

Kjære klyngevenner,

Håper du også har det bra! Til tross for utfordrende tider. Mange av dere merker godt at det er bratt. Men det skaper også en mulighet for å gjøre ting på nye måter. Raskere enn noen gang. Det trenger vi på flere områder! Men vi er også heldige med stadig gode investeringsnyheter i regionen! Vi er begeistret for Ocean GeoLoop og Yara som finner samarbeidsmuligheter i klyngen.

  • Kampen om kabelen: I disse dager planlegges betingelsene for utbygging av vindkraft i Nordsjøen, Søndre Nordsjø II. Klyngen kjører en «task force» for å påvirke hvor kabelen skal ilandføres. En bred gruppe fra industri og kommuner jobber med argumentasjonen for hvorfor vi mener det er god samfunnsøkonomi å legge kabelen rett inn til Grenland hvor industrien kan nyttiggjøre seg hver megawatt, og Norge kan sikre en mulighet til å nå sine klimamål. Herøya’s grand old man, også kjent som rådmann i Porsgrunn i en årrekke, Per Wold fronter lobbyeringen vår. Du finner mer om dette, og lenke til NRK-intervju med Per her: https://poweredbytelemark.no/kampen-om-kabelen/
  • «Hydrogenhovedstaden»: Neste uke, 17. november, har vi en storsamling i Grenland i samarbeid med to andre hydrogen-klynger. Det er mange som følger med på alt som skjer på denne fronten hos oss. Verdens største elektrolysør er på plass og mye er under planlegging. Dersom du ikke er en del av vårt hydrogennettverk men ser at dette er relevant, si ifra senest mandag. Snart fullt, førstemann til mølla!
  • Styrenettverk: Tirsdag 22. november er det igjen møte i styrenettverket som klyngen arrangerer i samarbeid med Grenland Næringsforening: https://www.grenlandnf.no/liste-aktuelt-motekalender?grenland-styrenettverk-6925
  • Vårt eget styre jobber aktivt med strategi for klyngen. Blant annet blir Digitalisering løftet opp som ett av de viktigste beina i klyngen, ved siden av hydrogen, CCUS og sirkulærøkonomi.
  • Nytt medlem: Vi ønsker @Ekornrod, Kim og kollegaer i KSB velkommen som nytt medlem. KSB er blant verdens største på ventiler og pumper og kjent for mange av dere.
  • Også gratulerer vi Proventia med opprykk og nye 10 år i SIVA-programmet for inkubatorer. Vi har mye spennende på gang i samarbeidet Proventia, klyngen, Herøya Industripark og flere av klyngens medlemmer med infrastruktur som kan brukes til testing i større skala. Mer om det senere.

Bård Stranheim