Ambisiøse klimamål

Med klyngen Powered by Telemark som lokomotiv, jobber regionen for å skape verdens første klimapositive industri. Det betyr at regionen bruker/lagrer mer CO2 enn den slipper ut.

Regionen har Regjeringens Langskip-prosjekt, der 400.000 tonn CO2-ekvivalenter skal fanges og lagres i Nordsjøen.