Verdensledende industri
Ambisiøse klimamål
Hovedstad for smarte hjerner
Urban byutvikling
Nær Oslo og Europa
Innovative prosjekter
Korte fakta

Verdensledende industri

De store tunge industrikonsernene, som Yara, Norcem, Eramet, Ineos og Inovyn, danner kjernen i industrien i Grenland. Innenfor sine områder er disse selskapene i tet innenfor bærekraftig teknologiutvikling. I skogen rundt finnes et stort mangfold av teknologi- og it-utviklere, samt en sammensatt leverandørindustri. Disse leverer til prosessindustrien, offshore og annen landbasert industri i verden. Her finner du alle typer leverandører fra de små og spesialiserte til store internasjonale leverandører som ABB, Siemens, Emerson, Sweco og Bilfinger.

Regionen er en av Norges største produsenter av ren fornybar energi gjennom produksjon av vannkraft. Tilgang på grønn elektrisk kraft og kompetanse som gjør at vi er godt posisjonert utvikling av fremtidige energibehov, at sirkulærøkonomi skaleres opp i industrien og at klimagassutslippene fjernes.

Det finnes flere attraktive næringsarealer, både sjønære og ferdigregulerte.
I tillegg er flere områder under utvikling i regionen. Bedrifter utenifra har mulighet for etablering i en av Norges største industriparker eller på «greenfield» med store ledige arealer. Begge steder vil ha industriell infrastruktur som kjølevann og prosessvann, samt tilgang på høyt spesialiserte havner inkludert fullt intermodal stykkgodshavn med forbindelser til hele verden.

Telemark har en stolt industrihistorie, høy omstillingsevne, kompetanse, industriell infrastruktur og kultur. Vi kan skilte med industriklynger i verdensligaen og en prosessindustri som står for en stor andel av norsk landbasert eksport.