Verdensledende industri
Ambisiøse klimamål
Hovedstad for smarte hjerner
Urban byutvikling
Nær Oslo og Europa
Innovative prosjekter
Korte fakta

Hovedstad for smarte hjerner

Regionen har teknologi i verdensklasse, og regionen har allerede høy FoU-virksomhet i næringslivet. Forskningsparken på Herøya har om lag 400 forskere tilknyttet bl.a. Equinor, Yara og Sintef. Andre forskningsarenaer er Universitetet i Sørøst-Norge, Sykehuset Telemark og Norners Polymer Exploration Center.

Det ligger også store muligheter i kobling av sterke fagmiljøer i triangelet Grenland – Horten – Kongsberg/Notodden.

Det er også gode piloteringsmuligheter i regionen gjennom Pilotarena Herøya. Her leverer Herøya Industripark et komplett pilot-tilbud for en vellykket oppskalering.

Regionen har tung industriell kompetanse på alle nivåer, fra fagarbeidere til forskningsmiljøer. Det er om lag 3000 studenter ved USNs Campus Porsgrunn. I Porsgrunn er det også International School Telemmark med International Baccalaureate curriculum, på påbyggingsmuligherer med egen IB-linje ved Porsgrunn videregående skole.