Artikler

Vi forteller gode historier fra telemarksregionen gjennom Power Stories og i magasinet vårt. Du finner alle de gode historiene i artiklene under. 

2021

Magasinet

Flere kvinner gir bedre beslutninger

I løpet av de neste fire årene skal teknologiselskapet ABB øke kvinne­andelen i ledelsen og ved nyansettelser. – Vi må vise unge jenter at det

Magasinet

Planlegger hydrogenfabrikk på Rafnes

Petrokjemibedriften INOVYN har planer om å bygge landets første hydrogenfabrikk i Bamble i Vestfold og Telemark. Hydrogenet skal erstatte fossilt drivstoff og er et skritt

Magasinet

Full damp med full kraft

Koronapandemien har satt land og folk i vente- modus. For industrien og store deler av næringslivet i telemarksregionen, er dette en ukjent tilstand. Her er

Powerstories

«Arbeidskraft» – strømmen som gir jobber

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.

2020

Magasinet

Vil sikre tilgang til kritisk råmateriale

Fra gjødselproduksjonen til Yara kan man hente ut sjeldne jordarter. Sjeldne jordarter er klassifisert som kritiske råmaterialer i Europa da de er nødvendige i blant

Magasinet

Vil gjenvinne mer avfall

Norsep har i dag OiW Process som hovedeier og selskapet er lokalisert på Herøya. Statkraft har kommet inn på eiersida i selskapet og er en

Magasinet

Spillressurser satt i system

Skagerak Varme bruker spillvarme fra Herøya til å varme opp Porsgrunn sentrum, kontorbygg og sykehus. Nå vil de finne måter å bruke mer av spillvarmen

2019

Øyvind Storhaug
Magasinet

Bøyer rør med induksjonsvarme

I hele verden, under vann, finner du rørgater som har vært innom Niras i Bø. De er de eneste i Norden som spesialiserer seg på

Skien Brygge
Magasinet

En ny og attraktiv bydel på solsiden

Skien Brygge ligger flott til ved Skienselva, og vil knytte eksisterende sentrum nærmere vannet når området er ferdig utviklet. Skien Brygge er mer enn boliger

Magasinet

Telemark i verden!

Norge har en åpen økonomi. Import, eksport og internasjonalt eierskap er en del av vårt DNA. Dette kjennetegner også industrien i Telemark. Mange av regionens

2018